Jubileum Marinus Bosman.

Op de jaarvergadering van de Bornse Dam Vereniging werd Marinus Bosman in het zonnetje gezet.

Dat en in verband met zijn 50-jarig lidmaatschap werd hem ook de bondsspeld uitgereikt en tevens een bloemetje voor vele jaren trouwe dienst. In de loop van de jaren heeft Marinus zich enorm ingezet voor de vereniging. Hij is voorzitter en secretaris geweest en heeft zich ingezet voor de jeugd. Een lokaal vol met drukke kinderen, Marinus wist daar moeiteloos en soepel mee om te gaan.

Links Marinus Bosman, rechts voorzitter Jos Moorman.