Details Systeem Keizer.

Startlijst op basis van loting.

Startwaarde wordt niet meegeteld bij de puntenscore.

Hoogste waarde=70, daarna steeds 1 minder.

Bij winst krijg je de waarde (wa) van je tegenstander bij je punten totaal opgeteld, bij remise de helft en bij verlies niets.

Drie categorieën, A B en C, gebaseerd op de totale eindstand van het vorige seizoen , twee winnaars per categorie. Bij een aantal van bijvoorbeeld 25 spelers wordt de verdeling per categorie A:9, B:8, C:8. Nieuwe leden worden door de wedstrijdleider ingedeeld in de bij hun speelsterkte passende categorie.

Iedereen krijgt bij afmelden 1/6 van zijn eigen waarde, tot een maximaal aantal van 8 keer afmelden. Leden die regelmatig en langdurig niet kunnen spelen (door werk, langdurige ziekte, mantelzorg, studie e.d.) krijgen 1/3 van hun waarde, en dat kan maximaal 10 keer.

Bij niet afmelden geen punten en dit kan ook leiden tot het verloren verklaren van de vastgestelde partij.

Bij een oneven aantal spelers krijgt degene die geen partij heeft 2/3 van zijn eigen waarde.

Bij externe partijen, mits gespeeld tijdens de clubavond, speel je voor je eigen waarde.

Het speeltempo voor de onderlinge wedstrijden is het Fisher-systeem 61 minuten plus 1 minuut per zet.

Herberekening punten Keizer systeem

Na elke ronde wordt een nieuwe ranglijst bepaald. De (eventuele nieuwe koploper krijgt dan het maximum waarde cijfer. Daarna worden alle berekeningen van vorige rondes opnieuw uitgevoerd (zgn. herberekening). Dus een winstpartij tegen de nummer 1 van de ranglijst levert in eerste instantie het maximale aantal punten op. Zakt die speler naderhand op de ranglijst, dan wordt alsnog het lagere waarde cijfer voor die winstpartij toegekend.

Aan het begin van de clubavond maakt de computer een indeling wie tegen wie speelt.

Er moeten minimaal 8 ronden tussen zitten wanneer men weer tegen dezelfde tegenstander ingedeeld kan worden, in principe speelt men maximaal 4 keer tegen dezelfde tegenstander .

Er mogen maximaal 11 plaatsen tussen zitten om tegen een bepaalde tegenstander ingedeeld te worden, wanneer men dan in het midden staat betekent dat dat men de meeste tegenstanders die op de ranglijst staan ook kan treffen, maar bijv. de nummer 1 kan geen tegenstander treffen die lager staat dan nummer 12. De computer houdt uitsluitend rekening met de kille cijfertjes en niet met de reputatie van een speler die toevallig wat afgezakt is. Rekening houdend met de reeds genoemde factoren bepaalt de computer per ronde wat de beste oplossing is, en daardoor kan het gebeuren dat men de ene tegenstander wat vaker treft dan een andere.

In bijzondere situaties wanneer het systeem een waarschuwing geeft dat het vastloopt, bijv. wanneer er veel externe wedstrijden gespeeld worden, kan de wedstrijdleider de computer tijdelijk anders instellen.