Bornse Dam Vereniging

Januari 2011-BDV 75 jaar

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Jaarverslag 2008

E-mail Afdrukken PDF

 

JAARVERSLAG 2008

 

Het jaar 2008 was een gedenkwaardig jaar. Er is veel tot stand gekomen, maar we hebben ook ervaren dat vreugde en verdriet nauw aan elkaar verbonden zijn, zodat we toch met gemengde gevoelens op het afgelopen jaar terugzien. Verdrietige momenten hebben we gekend door het wegvallen van Wil du Plessis, Tineke Bosman-Kruit en de moeder van Richard Vollenbroek, waar we later verder op in gaan.

Vreugdevol was dat we bakker Jan Koehorst bereid hebben gevonden onze jeugd te sponsoren. Dit geeft ons de kans trainers aan te trekken om het niveau van de jeugdleden omhoog te brengen.

Kantoorhandel Jan ten Voorde heeft diverse spullen beschikbaar gesteld voor het maken van demonstratieborden. Dit is door ons dankbaar aanvaard. Ulbe heeft de whiteboards zodanig getransformeerd dat er daadwerkelijk demonstratieborden zijn ontstaan.

Óók dit jaar hebben Loes Grooters en Henk de Lange er voor gezorgd dat wij in de krant stonden en dat onze internetsite op een voortreffelijke manier werd onderhouden. Van verschillende kanten kregen de complimenten over de krantenartikelen en de website. Na de complimenten wensen we natuurlijk ook dat er mensen komen die lid willen worden van onze vereniging, maar dat laat nog op zich wachten.

 

Henry Bosch is als bestuurslid gestopt, Walther Broekate heeft deze taak overgenomen en heeft nieuwe ideeën ontwikkeld om het dammen voor de jeugd aantrekkelijker te maken.

Het bestuur heeft dit jaar vier keer vergaderd o.a. als voorbereiding voor de ledenvergaderingen op 8 februari, 6 juni en de speciale ledenvergadering op 25 april.

Verder is het bestuur druk vergaderd met het bestuur van Twente’s Eerste t.b.v. de voorbereidingen voor het oprichten van de Omnivereniging.

 

Eind 2007 / begin 2008 ontstond er contact met het bestuur van Twente’s Eerste die informeerde of er misschien een vorm van samenwerking tussen beide verenigingen mogelijk was. Het bestuur stond daar in principe positief tegenover en heeft er over nagedacht hoe dat ingevuld zou kunnen worden. Uitdrukkelijke voorwaarde was dat het géén fusie mocht worden en dat iedere vereniging hun eigen identiteit zou moeten behouden en verantwoordelijk bleef voor hun eigen financiën. We hebben Twente’s Eerste voorgesteld een Omnivereniging op te richten. In de Omnivereniging zouden dan alle geregistreerde spelers worden opgenomen zodat er minimaal 3 teams in de Landelijke competitie zouden kunnen gaan spelen.

Verder lag bij ons de nadruk op de jeugdopleiding en het schooldammen. Dit zou óók in Hengelo op poten moeten worden gezet. Het resultaat is dat er bij het schooldammen een aarzelend begin is gemaakt.

Om het groene licht te krijgen verdere stappen te ondernemen tot het oprichten van de Omnivereniging is op 25 april een speciale ledenvergadering gehouden. De leden is daarbij gevraagd in te stemmen tot het oprichten van Omnivereniging samen met Twente’s Eerste. Dit werd met algemene stemmen aangenomen.

Op 18 juni is bij notaris Kühlmann de Omnivereniging “Orfam Telecom Twente” opgericht waarbij ook de Statuten van de vereniging werd bekrachtigd.

Er is een topsportcommissie samengesteld waarin o.a. Michiel Hagreis en Jan Bosch zitting hebben.

Óók zal er op de vrijdagavond, voorafgaand aan de thuiswedstrijden, talententraining worden gehouden onder leiding van Bennie Provoost en Rik Keurentjes.

Voor de jeugd is Walther Broekate onze vertegenwoordiger in de Omnivereniging. Hij krijgt voortreffelijke ondersteuning van Tonnie Keijzer, wiens kwaliteiten wij uit het verleden kennen. Op toerbeurt krijgt de jeugd om de week ook lessen van Bennie Provoost en Rik Keurentjes.

 

De Algemene ledenvergaderingen op 8 februari en 6 juni werden door de leden goed bezocht, waaruit blijkt dat de betrokkenheid bij de vereniging groot is. De inbreng van de leden wordt erg op prijs gesteld van waaruit het bestuur de noodzakelijke ondersteuning krijgt voor hun werkzaamheden.

Tijdens de jaarvergadering is Ernst Koster herkozen als bestuurslid. Walther is als bestuurslid gekozen en zal zich met de jeugdtaken verder bezig houden.

 

Op 6 april kregen we het bericht dat Tineke Bosman-Kruit, de vrouw van Marinus, na een lange en slopende ziekte is overleden. Tineke is in alle rust en vredig ingeslapen. Tineke was 64 jaar.

Op 18 april kregen we het bericht dat Wil op 81 jarige leeftijd is overleden. Hij was voor een operatie in het ziekenhuis opgenomen, waar hij niet goed van herstelde. Complicaties tenslotte waren de oorzaak van zijn overlijden. Wil was een vriendelijk en aimabel lid van onze vereniging. Als lid van de damclub is hij van 1981 tot en met 1992 secretaris geweest. De Bornse Dam Vereniging heeft een goede vriend verloren. Marinus Bosman hield bij de uitvaart een afscheidstoespraak waarin hij zijn vriendschap met Wil benadrukte. Gezien het verlies van Marinus, kort daarvoor, was het een moedige en warme toespraak.

Bij beide uitvaartdiensten waren veel leden van de Bornse Dam Vereniging aanwezig om de overledenen de laatste eer te bewijzen.

Óók kregen we op 21 april het bericht dat de moeder van Richard Vollenbroek is overleden. Zij was al een tijdje in een verpleeghuis opgenomen.

Op deze plaats willen we overledenen in stilte herdenken en wensen de nabestaanden in hun verlies heel veel sterkte toe.

In januari werd Albert plotseling met een hartaanval in het ziekenhuis opgenomen.

Zijn toestand is een tijd ernstig geweest, maar na een (overbodige) operatie is hij gelukkig zodanig hersteld dat hij weer aan de nieuwe competitie heeft kunnen beginnen.

 

Óók waren er gelukkig vrolijke momenten. Jan Bosch en Arie Hanegraaf waren op 1 september 40 jaar lid van de B.D.V. Zij werden daarvoor in het bijzijn van veel clubleden voor dat feit gehuldigd. Zij kregen ieder het speldje van de vereniging en één van de KNDB. Voor de dames werd hun een bos bloemen overhandigd.

 

Per 31 december is het aantal seniorleden 34 mede door het overlijden van Wil du Plessis, het opzeggen van Henry Bosch en Hin Wong en het uitschrijven van Henk Spies. Daarbij bebben Marloes Sanders en Joan Horst te kennen gegeven weer bij ons te willen spelen.

Heugelijk is het dat de jeugdclub nu bestaat uit 10 jeugdleden. Bijgekomen zijn Wessel Smits, Tjkina Stapper, Mariska Wildeboer, Jurrien Loosveld en Koen Kremer. Dit is onder andere te danken aan de activiteiten van Bertus Noppers, Ulbe Koster en Ernst Koster, die lesgeven op de Bornse Basisscholen. Hopelijk kunnen we het in het komende jaar doorzetten zodat er meer jeugdigen op de club komen. Jammer is dat Jasper van der Deen heeft besloten te stoppen met dammen.

 

In de eerste groep van de onderlinge competitie was er alleen spanning aan de top wie er kampioen zou worden. Eigenlijk ging het tussen de broers Hin en Yuen Wong, waarbij Yuen aan het langste eind trok. Henk de Lange was op de derde plaats “the best of the rest”.

In de tweede groep was de spanning er ook al vrij snel af. Niels Meijer werd met overmacht kampioen en promoveerde naar groep1. Spanning was er wel wie tweede of derde kon worden. Hans Lucassen werd op basis van de spelregels 2e en Gerard Santen derde.

Bij het sneldammen was het in groep 1 wéér een onderonsje tussen de gebroeders Wong waarbij Yuen alweer de 1e prijs kon opstrijken. Achter Hin werd Nico Rosink eervol derde.

In de tweede groep ging de 1e prijs naar Niels, tweede en derde werden resp. Jos Moorman en Marinus Bosman.

In de extra competitie ging de eerste prijs naar Peter van Esch. Tweede werd Niels Meijer en de derde plaats werd behaald door Henk Jansen.

De competitie 2008/2009 kenmerkt zich voor de 1e groep vooralsnog tot trainingen en het spelen in de Bondscompetitie. In de tussentijd wordt er ook in de onderlinge competitie gespeeld. Op het einde van dit jaar staat Yuen Wong op de eerste plaats, gevolgd door Walther Broekate en Nico Rosink.

In de tweede groep wordt zwaar gestreden, waarbij de eerste positie op de ranglijst elke week weer wordt betwist. Bij de jaarwisseling stond Henk Jansen op de eerste plaats met Marinus Bosman als tweede en Albert Veldman als derde.

 

In de KNDB Bondscompetitie hebben we in de eerste klasse geen potten kunnen breken. Om zich te handhaven in de landelijke 1e klasse, had de laatste wedstrijd tegen Heerenveen gewonnen moeten worden. Echter doordat gelijk werd gespeeld was de beslissingswedstrijd in nacompetitie niet meer haalbaar.

In de nieuwe competitie is Orfam Telecom Twente met 3 teams in de landelijke competitie vertegenwoordigd, n.l. 1 team in de ereklasse en 2 teams in de 2e klasse.

Mede door een nieuwe samenstelling van de teams zijn we met goede moed begonnen aan de nieuwe competitie om zo snel mogelijk weer te promoveren. Ondanks de versterking van Twente’s Eerste Komt dat er voorlopig nog niet echt uit. Na 5 wedstrijden staat het 2e team, na de overwinning op Almelo, met 7 punten op de 4e plaats en het 3e team met 2 punten op de 7e plaats.

 

In de PODB competitie miste ons tweede team op één punt het kampioenschap. De beslissende wedstrijd tegen Hattemerbroek werd met 8-4 verloren en, om het artikel in de Bornse Courant te citeren, voor het Bornse tweede team was dat net, als vorig jaar, toch nog te hoog gegrepen.

Nu op 31 december staat het team weer op de (gedeelde) eerste plaats. Daarbij moet worden vermeld dat uitgerekend van het op de onderste plaats staande team uit Zwolle werd verloren. Als excuus mag worden aangevoerd dat Zwolle van een regel in het reglement gebruik heeft gemaakt sterkere spelers uit het eerste team op te stellen. Door het verlies tegen Rijssen j.l. 19 december is de kans op het kampioenschap kleiner geworden. We zijn afhankelijk geworden van onze laatste wedstrijd tegen op de tweede plaats staande Wierden 2 en de laatste wedstrijd van Wierden tegen Rijssen, die ook nog niet kansloos is.

 

Zoals hierboven is gemeld staat het ledental van de jeugd op 10 leden. Dit geeft ons de motivatie op de ingeslagen weg door te gaan met trainingen, wedstrijden en toernooien. Walther werd tot aan de zomer geassisteerd door Danny Slotboom en Nico Rosink.

Kampioen van de competitie werd Rutger Smits, tweede en derde werden Jasper van der Deen en Ayla Nur. De winnaars konden met een mooie beker naar huis terugkeren.

In de Euro competitie, opgezet met dank aan Fons ten Broeke en het fooienpotje, was Rutger degene die de meeste Euro’s wist binnen te slepen gevolgd door Ayla en Sten Hulsink. Deze prijzen werden uiteraard in waardebonnen uitgekeerd.

Ayla deed ook mee aan de PODB cup en wist zich goed te handhaven, waarbij ze zelfs op de laatste speelronde een verdienstelijke 2e plaats wist te behalen.

Op 9 september ging de jeugd, o.l.v. Walther met het beloofde uitstapje naar Almelo. Dit viel in goede aarde en de kinderen hadden een leuke dag.

 

Wij zijn óók dit jaar op de Basisscholen present om de leerlingen les in het dammen te geven. Bertus geeft op de Regenboog les. Ulbe en Ernst resp. zijn op de Casimir en de Zonnebloem vertegenwoordigd. Het belangrijkste is natuurlijk competitie te spelen, daarnaast wordt aan theorie aandacht gegeven en de kinderen krijgen daarbij ook huiswerk, in de vorm van het oplossen van probleempjes, mee die meetellen voor de laddercompetitie.

In april werden aan de leerlingen prijzen uitgereikt. Vanuit de financiële steun door het KANS project hadden wij de gelegenheid de prijzenpot te spekken, zodat iedere deelnemer een prijs kreeg.

Bij de Regenboog waren Rutger Smits in de competitie en Thomas Smits voor de laddercompetitie de winnaars.

Bij de Casimir waren dat Mariska Wildeboer en Tjkina Stapper, terwijl bij de Zonnebloem Joey Snijders glorieus winnaar werd zowel voor de competitie als voor de laddercompetitie, die hij overigens moest delen met Jurrien Loosveld. Zoals eerder in dit verslag is vermeld, heeft het schooldammen ons nieuwe jeugdleden opgeleverd.

 

Dit jaar is ook weer het traditionele schooldamtoernooi gehouden, ditmaal met financiële steun van het KANS project. Met hulp van een tiental leden van de vereniging werd het tot een goed einde afgewerkt. Onder de prima leiding van Marinus Bosman werd er fanatiek gedamd.

Na de poulewedstrijden bleven de teams Regenboog 1 en 2, Esch 1 en ’t Iemenschelf 4 over voor de halve finale.

t Iemenschelf 4 en Regenboog 1 plaatsten zich voor de finale om het kampioenschap van Borne. En door de Basisschool ’t Iemenschelf 4 met de indrukwekkende cijfers van 8-0 te verslaan, werd Regenboog 1 schooldamkampioen van Borne.

De strijd om de derde en vierde plaats werd door Regenboog 2 tegen de Esch 1 met 5-3 gewonnen.

 

Helaas werd ons door de Gemeente Borne aangegeven dat het KANS project op 31 december zou worden beëindigd. Dit weerhoudt ons er natuurlijk niet van met hetzelfde enthousiasme door te gaan en gezien de resultaten die zijn behaald heeft onze inzet succes.

 

Op zaterdag 2 augustus kwamen 19 leden en hun eventuele partners gezellig bij elkaar voor het jaarlijkse Dammen op de Boerderij. Deze keer werd het gehouden op het erf van Bennie Vetketel.

Opmerkelijke gasten waren Veronie van Rijn, Roy Nortey, Vincent Bosman en Richard Vollenbroek.

Terwijl de spelersgroep zich stortte op het sneldammen, begonnen de dames aan het golfen en darten (en daarbij lekker te kletsen).

In beide kampen werd hevig gestreden om de punten, waarbij er bij de dammers het meeste werd geblunderd.

Maar dat mocht de pret niet drukken en de teleurstelling, na verlies, werd snel weggespoeld met de aanwezige verfrissingen.

Rond 4 uur waren de wedstrijden afgelopen en werd overgaan tot een zéér voortreffelijke barbecue.

Nadat iedereen verzadigd was begon de prijsuitreiking. Bij de dames had Rosa Bosch het beste gespeeld en kon de beker meenemen. De andere dames konden op basis van de behaalde ranglijst een prijsje uitzoeken.

Bij de dammers werden Yuen Wong in groep 1 en Richard Vollenbroek in groep 2 glorieus winnaar. Ook zij mochten een grote beker in ontvangst nemen.

Ulbe Koster dankte de organisatie die onder leiding stond van Peter van Esch en vooral ook Bennie Vetketel en zijn vrouw voor deze geslaagde middag. Moe maar voldaan keerde iedereen daarna naar huis.

 

Wij stonden dit jaar wederom op de Melbuulndagen. Ditmaal hadden wij niet alleen voor de zaterdag maar ook voor de zondag kramen gehuurd. Op beide dagen hebben we veel aanloop gehad en onze medewerkers hadden er behoorlijk druk mee. Vooral jeugdigen hadden veel belangstelling en het promotiemateriaal had veel aftrek.

Op zondag kwam het wat traag op gang, maar we hadden over de belangstelling weinig te klagen.

Een compliment mag op deze plaats voor de leden die al dan niet op beide dagen acte de présence gaven.

 

De Verderkijkdag op 9 september is een flop geworden. Niet onze schuld, maar het was een verkeerd moment en een verkeerde plaats. Hoofdthema was de verkoop van huizen. De mensen hadden daar meer belangstelling voor dan voor ons. Helaas, maar de volgende keer misschien beter. Gemeente Borne heeft verbetering aangekondigd, voor wat het waard is.

 

Het afgelopen jaar heeft nogmaals aangetoond dat de betrokkenheid door de leden groot is. Velen hebben aan een en ander activiteit meegewerkt, sommigen waren zelfs bij meerdere activiteiten aanwezig. We zouden de ledenlijst moeten raadplegen om te zien wie er niet is geweest. Vanaf deze plaats willen we iedereen daarvoor hartelijk bedanken en hopen daarbij dat jullie het komende jaar ons weer mee wilt helpen, want zonder jullie steun kunnen we dit allemaal niet verwezenlijken. Verder moeten we ons we ons blijven beseffen dat we een gezellige vereniging zijn en dat óók willen blijven, waarbij we elkaar moeten blijven respecteren.

 

Rest me jullie nog een voorspoedig, gelukkig, een succesvol en sportief jaar 2009 toe te wensen.

 

Opgemaakt, januari 2009

Was getekend,

 

E. Koster, secretaris

 

rabo

Huiskes Kokkeler

Plus Wallerbosch

Gebr. Van Engelen Recycling

Alkoof Interieurs

Autobedrijf Tinselboer

Berteke Hairstyling- De Kapper

Boonk Juwelier-Horloger

Drukkerij Knoef

E.J.Assink en Zoon

Ellenbroek Automotive

Fysiotherapie Fleminghof

Grand Café De Steeg

Hemink Groep

Herenkapper John Speckmann

Hotel Restaurant Jachtlust

Hubo Braakhuis

Kids City

Kotteman Wegenbouw

Kuhlmann,Hulshof & de Kok

Marcel Kon Makelaardij

Oude Luttikhuis Interieur

Plentyparts Borne

Plus Huls van den Nieuwboer

Restaurant Kir Royal

Restaurant Old Coopers Hall

Slagerij Jacobs

Stegehuis Installaties

‘t Juk Duivencentrum

Taurus Automatisering

Tuinpracht Nijhuis

Verscentrum Ter Brugge

Woninginrichting De Boer