Vijfde plaats team.

Een keurige vijfde plaats voor Borne! Volgende week geen aparte ere-en hoofdklasse meer maar één grote groep. De beste vijf persoonlijke scores tellen mee voor het team resultaat. Maar uiteraard is er ook altijd een persoonlijk klassement met bijbehorende rating winst of verlies.

Succes voor Borne in de ereklasse.

Een succesvolle avond voor Borne! Het team heeft zich gehandhaafd in de ere klasse op Li-Draughts. Van de individuele scores tellen de bovenste 5 mee voor de team prestatie. Achter de namen van de spelers de Li-Draughts rating. Deze ziet er anders uit dan de KNDB rating.