Bornse Dam Vereniging

Januari 2011-BDV 75 jaar

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Jaarverslag 2012

E-mail Afdrukken PDF

 

JAARVERSLAG 2012

 

Het jaar 2012 is al weer ten einde en is met niet al te grote problemen aan ons voorbij gegaan. In dit jaarverslag zal ik proberen hier verslag van te doen.

Diverse punten zullen de revue passeren als: bestuurs- en ledenvergaderingen, lief en leed, de diverse competities en andere bijkomende activiteiten.

 

Uit het aantal keren dat het bestuur heeft vergaderd 3 keer kan worden afgeleid dat de zaakjes goed onder controle zijn. Op bestuursterrein echter zal er de komende tijd wel het e.e.a. gaan veranderen. Zo heeft Michiel te kennen gegeven dat hij zich niet herkiesbaar stelt. Er zal dus iemand anders zich beschikbaar moeten stellen. Afgesproken is dat Michiel samen met de nieuwe wedstrijdleider het seizoen 2012-2013 af zal maken.

 

Bij de ledenvergadering op 3 februari waren 27 leden aanwezig. Er zijn belangrijke besluiten genomen.

Voor Orfam ziet de vergadering het voort gaan met deze constructie niet meer zo zitten. Er zou op een aantal Bornse spelers beroep moeten worden gedaan om in het nieuwe seizoen in de Ereklasse een tiental te kunnen samenstellen. Dit zou dan weer ten koste gaan van het tweede team

De conclusie was ook dat (vanwege de leegloop) er geen representatief team meer op de been kon worden gezet. Deze trend was al in het seizoen 2011-2012 zichtbaar nadat een aantal van de “beroepsspelers” overstapten naar andere teams. Het eerste team kon zich daardoor, met behulp van Bornse spelers, nauwelijks handhaven in de Ereklasse. De ledenvergadering heeft zich dan ook op 2 februari uitgesproken deze constructie met Twente’s Eerste te beëindigen.

In het begin van het jaar resulteerde dat in afspraken met Twente’s Eerste dat deze zelf een eerste team zou formeren zonder inbreng van Borne. Blijkbaar ontstond er het misverstand dat BDV met Twente’s Eerste geheel zou willen breken. Dat was, ondanks de uitspraak van onze ledenvergadering, niet echt de bedoeling. Het oogmerk was na een jaar afwachten de situatie opnieuw te herzien. Twente’s Eerste zou dan vermoedelijk gedegradeerd zijn naar de Hoofdklasse en B.D.V. moest dan wel in de Eerste klasse blijven.

Dit scenario kwam niet uit en doordat het misverstand niet opgelost kon worden is er overgegaan tot een zgn. ontvlechting van beide verenigingen.

In groep 2 was men achteraf niet gelukkig met het besluit de groep in februari op te splitsen. Het blijkt dat de groep eigenlijk te klein is om te splitsen. Als er dan enkelen zijn die wegblijven dan valt het effect weg waarom de splitsing is bedoeld. Het besluit om het de komende jaren niet weer te doen heeft dan ook grote weerklank gevonden. Er is afgesproken dat een opsplitsing niet weer ter sprake zal komen als groep 2 kleiner dan 20 deelnemers blijft.

Op de ledenvergadering van 31 augustus waren 21 leden aanwezig. In zijn openingswoord gaf de voorzitter nog enige uitleg over, zoals het zo mooi heet, de “ontvlechting” van de omnivereniging zoals het tot nu toe tot een einde is gebracht.

En, als gebruikelijk, werden nu ook de kampioenen en andere prijswinnaars gehuldigd. De namen staan verderop in dit verslag.

 

De vereniging telt momenteel 31 seniorleden, één minder dan in 2011. Dat komt omdat Wytze Sytsma zijn (stille) lidmaatschap heeft opgezegd. Het aantal van 9 jeugdleden is t.o.v. vorig jaar gelijk gebleven.

Jos Moorman is weer in het ziekenhuis opgenomen wegens zijn ontstekingen aan zijn voet. Na zijn ontslag daaruit ziet het er naar uit dat de genezing nu goed op gang is gekomen.

Peter van Esch blijkt ook, chronische, problemen met zijn voet te hebben en wel zodanig dat hij nauwelijks meer staand werk kan doen. Het is te hopen dat er op medisch gebied nieuwe kennis wordt opgedaan om ook dit falen aan te kunnen pakken.

De familie Santen zat ook enige tijd in de lappenmand en we hopen dat Mieke en Gerard er ook weer bovenop komen.

Albert Veldman hebben we al een lange tijd niet meer gezien. Naar verluid schijnt hij veel last van zijn rug te hebben. Hopelijk zal hij t.z.t. voldoende herstellen zodat hij weer op de club aanwezig kan zijn.

 

In groep 1 kan de naam van Yuen Wong, zoals verwacht, weer aan de lijst van kampioenen worden toegevoegd. Gezien zijn leeftijd zou dat nog weleens een lange lijst kunnen worden. Nico Rosink was op de tweede positie de enige die nog een beetje in de buurt kon komen. Op de derde plaats eindigde Michiel Hagreis. Hiermee is een exact gelijke eindstand bereikt als vorig jaar.

In groep 2a is het tot de allerlaatste speelavond spannend gebleven. Er waren nog 4 spelers die nog kampioen konden worden. Ernst Koster was al een week eerder afgevallen en koploper Gerard Santen moest lijdzaam toezien hoe de concurrentie het onderling ging uitmaken wie de uiteindelijke kampioen van groep 2 zou worden. Uitgerekend op de laatste speelavond zaten Loes Grooters en Joan Horst tegenover elkaar en beiden stonden op 23 punten, één punt achter Gerard Santen. Om kampioen te worden moest er gewonnen worden. Was het door de spanning, de druk of beide dat Loes niet tot haar beste spel kwam, ze maakte in het middenspel een foutje waar Joan graag gebruik van maakte. Daarmee besliste hij de wedstrijd in zijn voordeel en mocht zich, terecht, kampioen van groep 2 noemen. Gerard Santen werd uiteindelijk 2e en Arie Hanegraaf was de lachende derde en Loes kwam op een teleurstellende 4e plaats terecht.

Groep 2b had het probleem dat er maar 7 spelers speelden en het werd er eigenlijk niet beter op door absentie van Albert Veldman. Gelukkig kwam er redding in de persoon van Ayla Nur die de groep kwam versterken, ze had zich een tijdje eerder afgemeld. Ondanks dat ze met nul punten moest beginnen en de anderen in de groep er al wel uit de voorronde punten mee hadden genomen wist ze met een lange sprint haar medespelers aan het eind de eerste plaats af te snoepen. Tweede werd Richard Vollenbroek en derde werd good-old Bennie Vetketel.

 

Groep 1 is als gewoonlijk eerder aan de competitie 2012-2013 begonnen. De stand per 31 december is: Op de eerste plaats staat Walther Broekate tezamen met Yuen Wong, die één wedstrijd meer heeft gespeeld, en op de derde plaats staat Leo Springer.

Groep 2 is onder leiding van Richard Vollenbroek op 7 september aan de competitie begonnen. Hier is de stand na de laatste wedstrijd op 21 december: Eerste staat Loes Grooters vóór Arie Hanegraaf en vanaf de tweede plaats is er een groep van 8 spelers die niet meer dan 3 punten met elkaar verschillen. Alles met alles kan het nogal spannend worden wie aan het eind kampioen zal worden.

 

Ook de bekerwedstrijden is van start gegaan met iets gewijzigde spelregels. Zo geldt voor de 1e en 2e groep spelers van de eigen groep dat de remiseregel niet meer geldt, maar in plaats daarvan zal met sneldammen een beslissing geforceerd moeten worden. In de eerste ronde was al sprake van een verassende uitslag. Bertus Noppers wist in een zinderende partij zijn partij tegen Peter van Esch te winnen. Bertus, zo doorgaan!!!!

 

Op 20 april werd het sneldamtoernooi gehouden met als inzet het Kampioenschap van Borne. Deze werd, net als vorig jaar, een prooi voor Yuen Wong. Nico Rosink werd tweede werd na barrage tegen Henk de Lange.

In groep 2 werd Loes Grooters met afstand de “grote” winnares, gevolgd door Bertus Noppers als tweede en Ayla Nur eindigde als debutante bij de senioren als derde. Voorwaar een prima resultaat.

 

Ondanks de sombere vooruitzichten in het seizoen 2011-2012 is het eerste team Orfam 1 toch gelukt zich te handhaven in de landelijke ereklasse. Aan het eind blijkt het team met 9 punten uit 11 wedstrijden op de 8e plaats te zijn geëindigd. Degradatie/promotiewedstrijden waren gelukkig niet nodig. Na de opdeling van Orfam in Twente’s Eerste en Bornse Dam Vereniging zal een ieder zijn eigen broek moeten ophouden.

 

Orfam 2 deed het niet zo best. Aan het eind van de competitie stond het team op de 10e plaats. Een plek waar het liever niet had willen staan. Er moest nog een beslissingswedstrijd tegen Lelystad worden gespeeld. Deze werd ondanks thuisvoordeel jammerlijk met 14-6 verloren waarbij degradatie een feit werd. Dus wij acteren weer in de tweede klasse.

 

Vanwege de eerder vermelde opdeling zijn wij als Bornse Dam Vereniging 15 september weer aan de Landelijke competitie in de tweede klasse begonnen. Er werd voortvarend van start gegaan met 5x winst en 1x verlies

Op 31 december staat het team met 10 punten uit 6 wedstrijden op de 2e plaats.

 

Zoals dat al een aantal jaren het geval is, schijnt het Bornse PODB team maar steeds niet te lukken kampioen te worden in de 1e klasse van de PODB. Ze zijn kampioen in het “net niet kampioen” worden. Uiteindelijk was het resultaat een tweede plaats met 11 punten uit 7 wedstrijden.

Het nieuwe seizoen echter is voortvarend begonnen het team prijkt met 8 punten uit 5 wedstrijden op de 3e plaats.

De cruciale wedstrijd tegen Hammerdammer 1 werd 6-6 zodat het team in het komende jaar nog één zware tegenstander heeft tegen HartholtOlie en óók Hammerdammer moet nog tegen HartholtOlie. Wie uiteindelijk kampioen wordt zal ten tijde van de jaarvergadering wel bekend zijn.

 

Yuen’s score in de Ereklasse met 14 punten uit 13 wedstrijden toch een prestatie die zeker vermeld mag worden. Topscore in de Eerste klasse is Leo Springer met 12 punten uit 10 wedstrijden. Tweede is Niels met 10 uit 9 en Michiel is als derde geëindigd met 10 uit 10

Op Provinciaal niveau scoorde Henk Jansen met 10 punten uit 7 wedstrijden als beste van zijn team. Met 8 punten uit 7 wedstrijden werd Peter Behrens tweede en Marinus Bosman werd met 7 punten uit 6 wedstrijden derde.

 

Bij de jeugd werd er natuurlijk onder leiding van Walther Broekate ook gedamd. In de onderlinge competitie eindigde Jolien Annink met 44 punten als eerste, gevolgd door nieuwkomer Amy Strikker met 42 punten. Op een eerbiedige afstand werd Thomas Venneker met 20 punten 3e.

In de VVV-bonnen competitie werd Jolien Annink 1e en Robin van de Berg tweede en Thomas Venneker werd wederom derde. De prijzen werden aan het eind van de competitie door Walther aan de winnaars uitgereikt.

De activiteiten op de basisscholen leveren nog steeds niet het gewenste rendement op. Maar we blijven proberen daarmee bezig te blijven. Echter Bertus Noppers vindt het na het schooljaar wel voor gezien. Na 30 jaar vindt hij het wel welletjes. Wij vinden het wel jammer, maar we kunnen er wel begrip voor hebben.

Door op de scholen les te geven is Bertus voor de vereniging van grote betekenis geweest en heeft toch een aantal leden voor langere of kortere tijd aan de vereniging weten te binden.

Ernst Koster geeft nog voor een jaar aan de Zonnebloem les. Helaas kunnen we niet meer leden op de scholen inzetten. Dit is erg jammer, omdat door de lessen op school er toch wel kinderen de weg naar het clubgebouw weten te vinden.

 

Op 14 november hebben we het schooldamtoernooi gehouden. Vanwege het aantal werd besloten het niet in het Kulturhus te houden maar in het clubgebouw. 10 viertallen van 5 basisscholen bonden de strijd aan in 2 poules. Na de spannende pouleronde konden 4 teams onder elkaar uitmaken wie er kampioen zou worden. Uiteindelijk werd de Jan Ligthartschool, na beslissing, kampioen. Evenals vorig jaar, werd de Zonnebloem verdienstelijk tweede. Derde en 4e werden resp. Flora en de Wheele.

 

Op 17 april nam de Bornse Dam Vereniging deel aan het jaarlijkse toernooi om de Twentecup. Uit de berekeningen bleek dat de Bornse Dam Vereniging in de afgelopen 10 jaar het vaakst de Twentecup heeft gewonnen en mocht dan ook de wisselprijs, de zgn. Bennie Wiggers bokaal in de vorm van een kunstwerk, definitief mee naar huis nemen. Dit jaar trok het team van EDC Enschede de winst naar zich toe en wij werden verdienstelijk tweede.

 

Het jaarlijkse “Dammen op de Boerderij” vond plaats op 21 juli bij de familie Vetketel op het erf. De organisatie was in vertrouwde handen van de families van Esch en Vetketel.

Na ontvangst met een kop koffie en een snee lekkere krentenwegge kon om 12.00 uur met het dammen en de spelen voor de dames worden begonnen.

De dammers werden zoals gewoonlijk in de bekende 2 groepen ingedeeld en konden aan de slag gaan. Zoals het al jaren zo is, werd er op schandalige wijze geblunderd maar óók fantastische slagen uitgehaald.

De dames werd een kijkje vergund in een nabijgelegen melkveehouderij, waarbij ze op de hoogte werden gebracht van de huidige stand van de techniek.

Na terugkomst gingen de dames aan de slag met boerengolf.

Prijswinnaressen waren er ook, te weten:

Eerste werd Joke Roddenhof, 2e Jacqueline van Esch en derde werd Leonie Hasselerharm.

In de eerste groep van de dammers werd Yuen wederom eerste, Nico Rosink werd na barrage tweede en verliezende Henk de Lange moest genoegen nemen met de derde prijs.

In groep 2 werd Richard Vollenbroek, bij afwezigheid van Bertus Noppers, eerste. En evenals in groep 1 moest een barrage tussen Gerard Santen en Ernst Koster beslissen wie tweede zou worden. Winnaar werd Gerard,

Nadat de prijzen waren uitgereikt kon aan de uitstekende barbecue worden begonnen.

Hierbij is een compliment op zijn plaats aan de organisatie die het weer voortreffelijk geeft gedaan,

 

Dan hadden we ook nog op 25 augustus onze jaarlijkse aanwezigheid op de Bornse Melbuulndagen. We hadden aan belangstelling geen gebrek en dat het soms wat minder aanloop was gaf ons even een korte adempauze. Of het was dat er een aantal jeugdleden van ons ook aanwezig waren of dat het ging om de versnaperingen is niet bekend, maar het zorgde er voor dat het aantal jeugdigen groot was.

Op een enkele stortbui na hadden we met het weer toch wel geluk, het grootste deel van de dag hebben we het verder droog gehouden.

 

Op de laatste clubavond werd de zo langzamerhand traditionele gezellige avond gehouden. Er werd met 2-tallen elkaar gesneldamd, waarbij elke 2 minuten van bord moest worden gewisseld. Er konden 9 teams worden geformeerd van 1speler van groep 1 en 1 van groep 2. De avond werd verder opgeluisterd met voortreffelijke hapjes die door Walther werden verzorgd en de heerlijke oliebollen die door Bart Venneker waren gebakken.

Na verschillende en soms verbijsterde kreten bij het zien van wat de één had opgebouwd en door de andere weer was afgebroken kon aan het eind de balans worden opgemaakt.

Winnaar van deze chaotische toernooi was het team Jan Bosch/Marinus Bosman. Zij mochten de overgebleven oliebollen mee naar huis nemen. Gedeeld tweede werden de teams Peter van Esch/Richard Vollenbroek en Ulbe Koster/Willem Buschers. Helaas waren de oliebollen op maar een tweede plaats is ook een verdienste.

 

Zoals het er nu naar uitziet zullen de komende jaren een aantal aftredende bestuursleden zich niet meer herkiesbaar stellen. De leden van de Bornse Dam Vereniging zullen zich bij zichzelf te rade moeten gaan of zij zich voor één of meerdere periodes beschikbaar zullen stellen. Vooral de posities van secretaris en wedstrijdleider zullen binnenkort door anderen moeten worden overgenomen.

Lid van een vereniging betekent ook dat leden op z’n tijd de verantwoordelijk op zich moet nemen door een bestuursfunctie gaan vervullen. Dit zorgt voor nieuwe ideeën, welke het voortbestaan van de vereniging waarborgt en het neemt de druk van de bestaande bestuurders weg zodat die na verloop van tijd zich eventueel weer beschikbaar kunnen stellen.

 

Rest me jullie nog een voorspoedig, gelukkig, succesvol en sportief jaar 2013 toe te wensen.

 

Opgemaakt, januari 2013

E. Koster, secretaris

 

 

 

 

 

rabo

Huiskes Kokkeler

Plus Wallerbosch

Gebr. Van Engelen Recycling

Alkoof Interieurs

Autobedrijf Tinselboer

Berteke Hairstyling- De Kapper

Boonk Juwelier-Horloger

Drukkerij Knoef

E.J.Assink en Zoon

Ellenbroek Automotive

Fysiotherapie Fleminghof

Grand Café De Steeg

Hemink Groep

Herenkapper John Speckmann

Hotel Restaurant Jachtlust

Hubo Braakhuis

Kids City

Kotteman Wegenbouw

Kuhlmann,Hulshof & de Kok

Marcel Kon Makelaardij

Oude Luttikhuis Interieur

Plentyparts Borne

Plus Huls van den Nieuwboer

Restaurant Kir Royal

Restaurant Old Coopers Hall

Slagerij Jacobs

Stegehuis Installaties

‘t Juk Duivencentrum

Taurus Automatisering

Tuinpracht Nijhuis

Verscentrum Ter Brugge

Woninginrichting De Boer