Bornse Dam Vereniging

Januari 2011-BDV 75 jaar

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Jaarverslag 2009

E-mail Afdrukken PDF

 

JAARVERSLAG 2009

 

Als een kalenderjaar eindigt, dan begint er voor de secretaris de moeilijke doch schone taak het afgelopen jaar op schrift te zetten. De overweging is dan wat belangrijk genoeg is om voor het nageslacht te moeten worden bewaard. Verder moet het ook geen droge opsomming van feitjes zijn, want het is ook belangrijk dat het een goed leesbaar verhaal wordt.

Vooral gaat het natuurlijk om het reilen en zeilen van de vereniging zelf, hoe was het verloop van de leden, hoe ging het in de diverse competities en hoe hebben we ons als vereniging gepresenteerd naar buiten toe.

In de eerste plaats hebben we ons door het voortreffelijke werk van Loes Grooters en Henk de Lange die de vereniging respectievelijk in de Bornse Courant en op internet laten zien.

Uit de reactie van verschillende lezers maken we op dat de artikelen in de krant met interesse worden gelezen en gecomplimenteerd. Uit metingen van onze home site blijkt dat wij ons mogen verheugen op een groot aantal bezoekers en dat de analyses van Henk zeer worden gewaardeerd.

Ten tweede hebben we ons weer gepresenteerd op de Melbuulndagen en op de basisscholen, daarover later meer.

Ten derde zijn we regelmatig in gesprek met de gemeente Borne met de bedoeling ons op de agenda te krijgen bij de commissie BLOS, zodat ze óók in hun plannen rekening houden met de denksportverenigingen.

 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar 4 keer vergaderd, waarbij de gang van zaken is behandeld. Ook het onderhoud en vervanging van het materiaal en, in het bijzonder, de klokken zijn daarbij ter sprake gekomen.

Ulbe Koster en Jan Bosch waren aftredend en, omdat er zich geen tegenkandidaten hadden gemeld, zijn bij acclamatie herkozen. Nico Rosink heeft al een tijdje als penningmeester meegedraaid en zal op de ledenvergadering van 5 februari 2010 als nieuw bestuurslid worden voorgedragen.

Op 21 oktober waren we aanwezig op de infoavond van de gemeente Borne waar we werden voorgelicht over de risico’s die vrijwilligers tijdens hun diensten kunnen lopen. Daarvoor heeft de gemeente een risicoverzekering met Centraal Beheer afgesloten zodat elke vrijwilliger verzekerd is.

 

Op 6 februari en op 5 juni is er een algemene ledenvergadering gehouden. Beide werden zéér goed bezocht. Op de vergadering van 5 juni heeft Michiel Hagreis het voorstel gelanceerd de competitie door te laten lopen tot eind juni i.p.v. tot einde mei. Dit voorstel is door de vergadering in meerderheid aangenomen.

 

Per 31 december 2009 zijn er 35 senioren en 8 jeugdigen lid van de vereniging

Leo Springer, Bart Venneker en zijn zoon Thomas zijn lid geworden van de vereniging. Twee jeugdleden hebben opgezegd. Richard Vollenbroek heeft te kennen gegeven dat hij weer clubcompetitie wil gaan spelen. Na een voor hem moeilijke periode vinden we dat een prettige ontwikkeling, want extra concurrentie in groep 2 is altijd welkom.

We lazen in de krant van 5 november dat ons oudste lid Tinus Planting op 86-jarige leeftijd is overleden. Tinus is 64 jaar lid van onze vereniging geweest.

Leo Springer is plotseling met hartklachten in het ziekenhuis opgenomen. Gelukkig is hij daarvan spoedig hersteld zodat hij weer aan de wedstrijden deel kan nemen.

Verder was dit jaar een lid van ons die dacht reparaties te kunnen uitvoeren door met 2 stoelen en een trapje op een goede hoogte te kunnen werken. Door onbalans en de werking van de zwaartekracht laten zich de gevolgen wel raden. Met een aantal gekneusde ribben en een gedeukt zelfvertrouwen is ons geacht lid er genadig van af gekomen. Hij damt alweer.

 

In de eerste groep van de onderlinge competitie ging het er niet meer om dat Yuen Wong kampioen 2008/2009 zou worden. Daar werd al een tijd niet meer aan getwijfeld. Spannender was het daaronder, want op de laatste speeldag waren er nog 5 personen die nog tweede of derde konden worden. Uiteindelijk werd Michiel Hagreis tot zijn grote verassing 2e en de derde prijs was voor Nico Rosink.

Met frisse moed werd op 14 augustus begonnen met de competitie 2009/2010 met de training en een simultaan tegen Rik Keurentjes als voorbereiding. Tussen de Bondscompetitierondes door wordt ook clubcompetitie gespeeld, waarbij de vraag is wie Yuen van het volgende kampioenschap afhoudt.

Vooralsnog staat hij op 31 december met 2 punten achterstand op de 2e plaats achter Leo Springer. Maar met 4 wedstrijden minder gespeeld zal hij dat wel rechttrekken.

 

In de tweede groep kon Marinus Bosman al enkele avonden voor het einde het kampioenschap veilig stellen. Evenals het in groep 2 ook het geval was bleef het hier ook tot op de laatste avond spannend. Henk Jansen wist met één punt verschil op Jos Moorman de tweede plaats kon opeisen.

Verheugend is dat de opkomst zéér hoog is geweest. Op sommige avonden werden er zelfs 8 partijen gespeeld.

De tweede groep is op 28 augustus gestart en uit niets blijkt dat de spelers er geen zin in hadden. Er werd lustig op los gescoord. De opkomst is weer hoog zodat de wedstrijdleider geen problemen heeft gehad de wedstrijden vast te stellen. Gezien het kleine krachtsverschil is het nog lang niet zeker wie zich volgend jaar kampioen mag noemen. Per 31 december gaat Henk Jansen nog fier op kop en Peter Behrens, die op de laatste speelavond nog goede zaken deed door remise te spelen tegen Willem Buschers, staat nu tweede met gelijk aantal punten maar met één wedstrijd meer gespeeld dan Henk. Loes Grooters bezet voorlopig de derde plaats. Maar door het geringe puntenverschil tussen de nummers 1 en 7 is er nog van alles mogelijk.

 

Bij het sneldammen werd volgens verwachting Yuen Wong winnaar en kampioen in de eerste groep. Op eerbiedige afstand werden Nico Rosink tweede en Niels Meijer derde.

Arie Hanegraaf zorgde voor een daverende verassing door al zijn concurrenten achter zich te laten. Henk Jansen werd tweede en Joan Horst derde. Over de prestatie van Arie werd nog lang over nagesproken.

 

Om dat de opkomst op de club er voor zorgde voor een hoge bezetting voor de interne competitie, waren er te weinig spelers vrij om aan de extra competitie deel te nemen.

 

In de KNDB Bondscompetitie 2008/2009 liep het voor Orfam 2 niet geheel zoals het er vooraf van werd verwacht. Directe promotie naar de eerste klasse was beoogd, maar werd aan het eind van de competitie niet bereikt. Een tweede plaats was het maximale resultaat. Er diende dus promotie wedstrijden worden gespeeld. De eerste hobbel, tegen Drachten, werd met een 11-9 overwinning genomen. Voor promotie was de wedstrijd tegen Heerenveen noodzakelijk, die jammer genoeg met 11-9 werd verloren. Het geluk echter was het team gunstig gezind. Doordat er een team zich uit de 1e klasse terug trok werd Orfam 2 bij loting aan de 1e klasse toegevoegd.

Met frisse moed werd aan het nieuwe seizoen begonnen. Jammer genoeg worden er niet veel wedstrijden gewonnen zodat voor behoud in de 1e klasse weer moet worden gevreesd. Het team staat met 5 punten uit 7 wedstrijden op de 10e plaats. Met nog 4 wedstrijden voor de boeg in het nieuwe jaar moet een verbetering er toch wel inzitten.

Orfam 3 deed het ook niet veel beter. Het team eindigde voorlaatste met 2 punten uit 8 wedstrijden.

In het nieuwe seizoen gaat het ook niet goed, temeer omdat er regelmatig op spelers beroep wordt gedaan om in een hoger team te gaan spelen. Dit komt de kwaliteit van de teams zeker niet te goede. Het team staat momenteel met 3 uit 7 op de voorlaatste plaats.

Een positief bericht mag er ook nog wel zijn. Yuen Wong speelt niet onverdienstelijk dit seizoen mee in het eerste van Orfam. Zijn score in de hoogste klasse is 7 punten uit 7 wedstrijden.

 

In het vorige jaarverslag werd geschreven dat er nog één wedstrijd in de PODB competitie 2008/2009 tegen Wierden 2 gespeeld en gewonnen moest worden om nog enige kans te maken op het kampioenschap. Daarnaast zou het team dan ook nog afhankelijk zijn van de wedstrijd Wierden 2 tegen Rijssen. Dit doemscenario werd dus werkelijkheid, geen kampioen dus. Jammer, maar we houden de moed erin in het nieuwe seizoen waarin de kansen weer voor ons zijn. De stand op 31 december is dat Orfam 2 met 7 uit 5 op de eerste plaats staat, waarbij in het nieuwe jaar nog tegen het onderaanstaande Dedemsvaart en ook nog tegen de op de 4e plaats staande Nijverdal 2 gespeeld moet worden. Er kan nog van alles gebeuren, omdat er 6 teams zijn die aanspraak kunnen maken op de eerste plaats. Er is een verschil van 2 punten tussen de 1e en de 6e plaats. Met nog 2 wedstrijden te gaan is er dus van alles nog mogelijk, maar er zal in elk geval gewonnen moeten worden.

 

Ondanks alle inspanningen lukt het nog niet erg meer jeugd op de jeugdclub te krijgen. Om de jeugd te wat meer te inspireren hebben Tonnie Keizer en Walther de BDV cup weer opgezet. Dit heeft nog niet geleid tot een hoog bezoek, maar in het nieuwe seizoen in 2010 zal het nog een nieuwe kans krijgen. Winnaar in groep A werd Thomas Smits met op de 2e plaats Jelle Loosveld en Ermias ’t Hoofd derde. In groep B was Ayla Nur de sterkste. Mariska Wildeboer en Wessel Smits eindigden resp. als 2e en 3e.

De jeugdcompetitie werd beheerst door Ayla Nur die zowel in de competitie, de Eurocompetitie en het sneldammen glorieus eerste werd. Wessel Smits moest zich wel in Ayla de meerdere erkennen, maar op alle drie de disciplines werd hij toch tweede. Myrna Winters kon zich met twee 3e plaatsen en een vierde plaats op een prima 3e plaats nestelen.

Voor Ayla en Mariska eindigde het jaar toch met een leuke opsteker door te worden genomineerd voor de Aanmoedigingsprijs van 2009. De concurrentie was wel groot van andere jeugdigen waardoor ze niet werden gekozen, maar met een oorkonde en de DVD-tje waren ze echt wel tevreden. Alles met alles toch voor hun een reden op de zelfde voet door te gaan en zich te verbeteren.

 

Bertus Noppers, Ulbe en Ernst Koster hielden zich dit jaar weer bezig met het opleiden van de kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen de Regenboog, de Casimir en de Zonnebloem. Tot aan april waren dat er ongeveer 40 en in het nieuwe schooljaar ca. 20. Dit is een tegenvallend aantal, maar ondanks dat zetten we ons in deze kinderen het dammen bij te brengen en mogelijk enigen op de jeugdclub te krijgen.

 

Op 16 mei mochten wij de halve finale organiseren om het Nederlands Kampioenschap voor schooldamteams. We hebben er hard aan gewerkt om dit toernooi tot een goed einde te brengen. Toen de eerste deelnemers binnen kwamen stond alles daarvoor gereed.

De wedstrijden konden we vlot laten verlopen waarbij de meeste kinderen in hun enthousiasme véél te snel speelden zodat er veel tijd over dreigde te blijven. Maar met een beetje inventiviteit hebben we alles op tijd kunnen beëindigen.

Wethouder H.C. Isendoorn was door ons uitgenodigd om de bekers uit te reiken. Met een leuk verhaaltje heeft hij dat met verve aan de nummers 1, 2 en 3gedaan.

Onze plaatselijke favoriet De Regenboog heeft, ondanks een goede voorbereiding, met een 12e plaats helaas niet aan de verwachtingen kunnen voldoen.

Alles overziend kunnen we terugkijken op een geslaagd toernooi en we hebben al de toezegging gekregen het toernooi in 2010 weer te mogen organiseren.

 

Op 2 januari hebben we een gezellige avond gehouden. Geen gewoon dammen, maar 2 tegen 2 waarin elke 2 minuten van bord werd gewisseld waardoor er hilarische momenten ontstonden. Wat de ene speler opbouwde brak de ander weer af. Winnaar werd uiteindelijk het team van Yuen en Loes.

 

De massakamp tussen Almelo, Borne, Twente’s Eerste en Enschede werd op 14 april gehouden. Glansrijke winnaar werd Borne zonder één verliespunt. De loodzware sculptuur, de zogenaamde Bennie Wiggers bokaal, werd meegetorst naar Borne waar het een jaar mag staan.

 

Enigen van ons hebben Twente’s Eerste geholpen bij de organisatie van het schooldamtoernooi in Hengelo. Dit toernooi werd als een randgebeuren opgezet bij de tweekamp tussen de Russen Alexander Schwarzman en Alexander Georgiev die streden om de Wereldtitel. De Bornse jeugd kon aan het schooldamtoernooi ook mee doen en wisten er hun stempel op te drukken. De grote verassing was wel Mariska Wildeboer die het toernooi op haar naam wist te brengen. De derde plaats werd door Wessel Smit, óók een Bornse jeugdspeler, bezet.

 

Het Dammen op de Boerderij werd op 1 augustus bij Gerard Santen gehouden. Met 21 heren en 6 dames was de opkomst groot te noemen. De deelnemers werden ontvangen met koffie en plakken krentenwegge.

Het weer was perfect zodat alle activiteiten buiten konden worden gehouden. Voor de niet dammers waren diverse spelletjes georganiseerd. Er werd door de dames en de heren fanatiek gestreden, waarbij een natje en een droogje niet ontbrak. Na afloop van de wedstrijden werden de vuren aangestoken en iedereen kon zich storten op het vlees en de salades.

Al met al was het een gezellige dag en iedereen ging moe maar voldaan naar huis. Rest ons de families Santen. van Esch en degenen die mee verder hebben geholpen bedanken en complimenteren voor de voortreffelijke organisatie en de gastvrije ontvangst deze dag.

 

Ook dit jaar waren we weer met twee kramen present op de Melbuulndagen. Mede door het gunstige weer was de toeloop op beide dagen erg groot. Op de 4 borden werd voortdurend driftig gespeeld om te proberen de Bornse dammers onderuit te halen. Vooral de jeugdigen hadden er belang bij omdat er in elk geval een lolly te verdienen was. Dat vond dan ook gretig aftrek, ook al hadden ze verloren.

We bedanken dan ook al degenen die, in welke vorm dan ook, deze beide dagen hun medewerking hebben verleend.

 

Op de laatste speelavond werd er een gezellige avond georganiseerd; er werd gedamd met de zelfde spelregels als op 2 januari dit jaar. Óók hier werd Yuen weer winnaar maar nu samen met Ulbe. Tweede werd het team Nico/Walther en derde het team Loes/Michiel. De lekkere hapjes werden verzorgd door Walther.

 

Ook dit jaar kunnen we terugzien op een jaar waar we toch veel activiteiten hebben ontplooid. Hopelijk levert ons dat het komend jaar vooral bij de jeugd wat meer resultaat op; we blijven ons daarop richten.

 

Rest me jullie nog een voorspoedig, gelukkig, succesvol en sportief jaar 2010 toe te wensen.

 

Opgemaakt, januari 2010

 

E. Koster, secretaris

 

rabo

Huiskes Kokkeler

Plus Wallerbosch

Gebr. Van Engelen Recycling

Alkoof Interieurs

Autobedrijf Tinselboer

Berteke Hairstyling- De Kapper

Boonk Juwelier-Horloger

Drukkerij Knoef

E.J.Assink en Zoon

Ellenbroek Automotive

Fysiotherapie Fleminghof

Grand Café De Steeg

Hemink Groep

Herenkapper John Speckmann

Hotel Restaurant Jachtlust

Hubo Braakhuis

Kids City

Kotteman Wegenbouw

Kuhlmann,Hulshof & de Kok

Marcel Kon Makelaardij

Oude Luttikhuis Interieur

Plentyparts Borne

Plus Huls van den Nieuwboer

Restaurant Kir Royal

Restaurant Old Coopers Hall

Slagerij Jacobs

Stegehuis Installaties

‘t Juk Duivencentrum

Taurus Automatisering

Tuinpracht Nijhuis

Verscentrum Ter Brugge

Woninginrichting De Boer