Bornse Dam Vereniging

Januari 2011-BDV 75 jaar

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Jaarverslag 2007

E-mail Afdrukken PDF

 

JAARVERSLAG 2007

 

Het afgelopen jaar kunnen we min of meer betitelen als een rustig jaar. In dit jaarverslag zal er een overzicht worden gegeven over het reilen en zeilen van de vereniging.

Naar buiten toe timmeren we aardig aan de weg. Loes Grooters verzorgt op een voortreffelijke wijze, soms grote, stukjes in de Bornse Courant en op diverse websites o.a. Tubantia en uiteraard op onze website. Henk de Lange beheert de website en vult deze met allerlei interessante partijen en doorwrochte analyses.

 

Het bestuur heeft dit jaar 5 keer vergaderd. Er hoefden géén ingrijpende beslissingen te worden genomen. Wél hebben er zich een aantal bestuurswijzigingen voorgedaan.

Michiel Hagreis en Peter van Esch waren aftredend, waarbij Michiel zich herkiesbaar heeft gesteld. Omdat er geen tegenkandidaten waren werd Michiel bij acclamatie herkozen.

Peter van Esch gaf aan te stoppen als penningmeester. Er werd geen nieuwe kandidaat gevonden, zodat Ulbe zijn taken voorlopig overneemt. Op den duur zal er toch een nieuwe penningmeester moeten komen zodat de taken weer goed worden verdeeld.

Óók Henry Bosch heeft aangegeven zijn functie als jeugdleider te willen neerleggen. Walter Broekate neemt zijn plaats tijdelijk over. Hij zal tijdens de ledenvergadering 2008 als nieuw bestuurslid jeugdleider worden voorgedragen.

 

Op de ledenvergadering van 9 februari waren er 24 leden aanwezig die tevreden konden terugzien op het jaar 2006 waarin o.a. ons 70-jarig jubileum werd gevierd. In het kader van de gelijktijdige viering van het 800-jarig bestaan van Borne werd met de Bornse schaakvereniging een denksportdag georganiseerd waarbij Ton Sijbrands en Hans Böhm waren uitgenodigd.

In zijn openingswoord haalde de voorzitter de verkiezing tot sportploeg van het jaar nog aan.

Het Huishoudelijk Reglement werd met algemene stemmen aangenomen en is per 9 februari van kracht geworden.

Ook de ledenvergadering op 1 juni werd met 24 seniorleden en 5 jeugdleden goed bezocht. Deze vergadering wordt traditioneel benut de kampioenen te huldigen en ditmaal werden er ook diploma’s uitgereikt aan de jeugdleden. Daarvoor moeten we ver in de tijd teruggaan wanneer dit zich voor het laatst heeft voorgedaan.

 

We kregen het bericht van de familie Beune dat de weduwe van Gerrit Beune, de medeoprichter van de B.D.V., op 28 mei 2007 is overleden. Er is door het bestuur een condoleancekaart gestuurd.

Arie Hanegraaf is op 8 juni met spoed in het ziekenhuis opgenomen met een hartaanval. Gelukkig gaat het nu weer goed met hem en heeft het dammen (met zang) weer opgepakt.

Wil du Plessis heeft problemen met zijn gezondheid. Allerlei lichamelijke kwalen plagen hem waardoor hij met zijn 81 jaren niet meer goed in staat is lange dampartijen te kunnen spelen.

Óók vernamen we dat Albert Veldman een hartaanval heeft gehad. Volgens de berichten gaat het momenteel redelijk goed met hem en we hopen voor hem en zijn familie dat hij spoedig weer opknapt.

Sil Wong is weer lid van de B.D.V. geworden wil ook wel in de Bondscompetitie spelen, hij is aangemeld bij de K.N.D.B. en kan eventueel in de Bondscompetitie meespelen.

Gerard Vink heeft zijn lidmaatschap opgezegd en is per 1 januari geen lid meer van de Bornse Dam Vereniging.

Ook zijn de jeugdleden Sanne Raasing en Mick Bredenhof uitgeschreven.

 

In de eerste groep werd het kampioenschap behaald door Hin Wong, Gerard Vink werd eervolle tweede. Door het uitvallen van Henry Bosch hoefde niemand te degraderen.

Vanwege de vroege start van de Bondscompetitie is de eerste groep op 17 augustus al gestart met de clubcompetitie. Uit het verloop hiervan blijkt dat resultaten in het verleden geen garantie is voor de toekomst. (ex)Kampioenen zijn ook niet zeker van hun status en worden zonder pardon aan de zegekar van hun tegenstanders gehangen.

In de tussenstand per 31 december gaat Yuen Wong op kop gevolgd door Gerard Vink en Michiel Hagreis die op de 2e en 3e plaats staan.

In de groepen 2a en 2b was de competitie tot het laatst erg spannend. In groep 2a meende Marinus Bosman op de slotavond dat hij, gezien de voordelige stand op het bord van zijn concurrent Henk Jansen, geen kampioen zou worden en ging naar huis. Echter de werkelijkheid besliste anders. Henk kon zijn partij niet in winst omzetten en Marinus werd tot zijn grote verbazing toch kampioen. Henk Jansen moest berusten in een tweede plek. Omdat Marinus afziet van promotie kan Henk Jansen in groep 1 plaatsnemen met het recht te kunnen spelen in het 1e team.

In groep 2b was Bertus Noppers al uitgespeeld en was afhankelijk van de partij tussen Peter Behrens en Marinus Freriks. Bij winst zou Peter kampioen worden. Echter Marinus sleepte er een remise uit en Peter kwam in punten gelijk met Bertus. Omdat Bertus minder partijen had gespeeld werd hij tot kampioen van 2b uitgeroepen.

Op de ledenvergadering van 1 juni werd in meerderheid besloten niet meer in 2 groepen te splitsen maar de gehele competitie 2007/2008 als één groep te spelen zonder splitsing.

Ook nu wordt er weer hevige slag geleverd, men is niet zeker van z’n koppositie. De voorlopige stand is per 31 december dat Niels Meijer op kop gaat en Gerard Santen en Bertus Noppers resp. 2e en 3e staan.

 

Het sneldammen werd in de 1e groep gewonnen door Hin Wong en Yuen veroverde de tweede plaats.

In de 2e groep werd Henk Jansen kampioen en tweede werd Marinus Bosman.

De extra competitie was voor Yuen Wong en tweede werd Henk Jansen.

 

Met een overwinning op EDC heeft het 1e team een beslissingswedstrijd afgedwongen voor behoud van de 1e klasse. Met een nipte overwinning daarna op RDC (Rijnsburg) heeft het team zich weten te redden voor de 1e klasse.

Het tweede team wint de laatste uitwedstrijd met 5-7 tegen Dalfsen en eindigt daarmee op de 2e plaats in de 1e klasse Oost. Goed gedaan, zou de interne competitie indeling van invloed daaraan zijn geweest?

 

Hin Wong is in het seizoen 2007/2008 door Westerhaar aangetrokken om daar in het 1e team te komen spelen. Voor ons 1e team is dat al erg voelbaar, er zijn al 5 wedstrijden verloren, waarvan 3 keer met 11-9 en 2 keer met 11-9 gewonnen. Het wil natuurlijk niet zeggen dat we de verloren wedstrijden hadden gewonnen, maar het was mogelijk geweest.

Door het wegvallen van Gerard Vink is het team ernstig verzwakt wat zich vertaalde in de thuiswedstrijd tegen het onderaanstaande Warffum waar we met 13-7 hebben verloren.

Momenteel staat het 1e team tiende met 4 punten uit 7 wedstrijden.

Het tweede team lijkt de lijn van het afgelopen seizoen door te zetten en heeft zich na 4 wedstrijdrondes met 6 punten op de 2e plaats genesteld achter TOG Ittersum 1.

 

Het aantal deelnemers is bij de jeugd gelijk gebleven en ze kregen de Wiersma cursus te behandelen o.l.v. Marino Barkel en Danny Slotboom. Jammer genoeg is Marino gedwongen te stoppen met lesgeven. Om het gemis op te vangen heeft Walther dit tijdelijk, samen met Danny, overgenomen. Op de vergadering van 1 juni kregen alle jeugdleden het diploma van de Wiersma cursus door Danny uitgereikt.

Kampioen werd Jasper van de Deen. Sten Hulsink en Ayla Nur werden respectievelijk tweede en derde.

Voor het nieuwe seizoen heeft Nico Rosink het ontstane gat opgevuld zodat de groep samen met Danny Slotboom en Walther Broekate weer compleet is, waarbij Danny de theorie geeft.

 

Het team van De Regenboog (kampioen schooldamtoernooi 2006) heeft zich in de Overijsselse voorrondes geplaatst voor de landelijke halve finale. Ondanks behaalde 7e plaats, welke 2 plaatsen beter was dan in 2006, was het echter niet voldoende de finale te halen.

In het schooldamtoernooi op 3 oktober werd het 1e team van de Regenboog wederom kampioen van Borne en kon de wisselbeker definitief behouden. Ongetwijfeld zullen ze weer worden uitgenodigd in 2008 deel te nemen aan het toernooi met misschien een nog beter resultaat.

 

Bertus Noppers en Ulbe Koster hebben dit jaar op de Regenboog en de Casimir scholen les gegeven aan de leerlingen van de basisschool. In september is Ernst Koster begonnen op de basisschool de Zonnebloem. Hopelijk kunnen we de leerlingen zodanig enthousiast te maken dat ze ook bij ons op de club te komen.

 

Op 23 juni was er weer het jaarlijkse “Dammen op de boerderij”. Deze keer werd dat gehouden bij de familie Santen en samen met Peter van Esch georganiseerd. We werden ontvangen met koffie en krentenwegge. Na een woord van welkom werd er plaats genomen achter de borden en werd er (fanatiek???) ge-sneldamd.

Voor de meegekomen dames waren er diverse spellen georganiseerd. Het Boerengolf was de tophit van de middag waar later óók de dammers zich mee vermaakten. De barbecue werd geplaagd door de regen, maar dat mocht de pret niet drukken en het vlees en de salades werden met smaak verorberd.

 

Op 25 augustus stonden we met een aantal van onze leden op de Melbuulndagen. Een paar kramen en een aantal borden en het stralende weer maakten het compleet. Over de belangstelling hadden we niets te klagen. Ouderen en jeugdigen kwamen regelmatig een partijtje met ons dammen en het promotiemateriaal ging grif van de hand. Al heeft dit nog geen nieuwe leden opgeleverd, kunnen we toch spreken van een geslaagde dag.

 

We kunnen op het afgelopen jaar met een zeker gevoel van tevredenheid terugzien en wensen alle leden en hun partners een goed jaar 2008.

Om de vereniging in de toekomst goed te laten functioneren is het van groot belang dat iedereen zijn steentje bijdraagt en zich voor grote of kleine zaken beschikbaar wil stellen.

 

Opgemaakt d.d. januari 2008

 

 

 

 

E. Koster, secretaris

 

rabo

Huiskes Kokkeler

Plus Wallerbosch

Gebr. Van Engelen Recycling

Alkoof Interieurs

Autobedrijf Tinselboer

Berteke Hairstyling- De Kapper

Boonk Juwelier-Horloger

Drukkerij Knoef

E.J.Assink en Zoon

Ellenbroek Automotive

Fysiotherapie Fleminghof

Grand Café De Steeg

Hemink Groep

Herenkapper John Speckmann

Hotel Restaurant Jachtlust

Hubo Braakhuis

Kids City

Kotteman Wegenbouw

Kuhlmann,Hulshof & de Kok

Marcel Kon Makelaardij

Oude Luttikhuis Interieur

Plentyparts Borne

Plus Huls van den Nieuwboer

Restaurant Kir Royal

Restaurant Old Coopers Hall

Slagerij Jacobs

Stegehuis Installaties

‘t Juk Duivencentrum

Taurus Automatisering

Tuinpracht Nijhuis

Verscentrum Ter Brugge

Woninginrichting De Boer